abk teknik solidworks

SOLIDWORKS


SOLIDWORKS Standard
SOLIDWORKS® Standard vam nudi jedinstvene 3D dizajnerske mogućnosti, performanse i lakoću korišćenja i učenja rada u programu. Sa SOLIDWORKS standardnim paketom možete zadovoljavati sve vaše potrebe kao što su: 3D modelovanje delova i sklopova, 2D dizajn, dizajn ploča, modelovanje 3D površina, montaža sklopa, automatsko generisanje tehničkih crteža sa pripadajućim elementima: pogledi, izgledi, preseci, detalji, kotiranje, označavanje i izvlačenje pozicija itd.

SOLIDWORKS Professional
SOLIDWORKS® Professional vam daje potrebne alate kako biste povećali svoju produktivnost i efikasnije preneli vaše informacije o projektovanju, uz punu snagu softvera SOLIDWORKS Standard. Program SolidWorks Professional sadrži sve module koji postoje u programu SolidWorks Standard, kao i PDM sistem za upravljanje tehničkom 2D/3D dokumentacijom sa podacima proizvoda, modul za foto-realistično renderovanje “Photoview 360°”, modul sa velikom bazom standardnih mašinskih elemenata, modul za automatsko računanje proizvodnih troškova, modul za otkrivanje grešaka na konstrukcijama...

SOLIDWORKS Premium
U paketu SolidWorks® Premium obuhvaćene su sve funkcionalnosti paketa SolidWorks Professional kao i moduli za: – Analiza kinematike i dinamike mehanizama – Generisanje 3D zaobljenih površina u 2D ravan (Advanced Flatten Surface) – Analiza statičkog naprezanja, deformacije materijala i faktora sigurnosti na delovima i sklopovima – Piping & Tubing modul – kreiranje cevovoda sa velikom bazom hidrauličkih i pneumatskih komponenti – Routing modul – kreiranje ožičenja i kablova – SolidWorks Visualize Standard & Photo View Render – PDM Standard CAD Editor – Biblioteka standardnih mašinskih delova – ECAD/MCAD kolaboracija (CircuitWorks) – Costing – analiza troškova modela/sklopa…

SOLIDWORKS

SolidWorks je 3D CAD programski paket za parametarsko 3D konstruisanje i dizajn proizvoda. Vlasnik programa je kompanija Dassault Systemes. Sa SolidWorksom možete na jednostavan način preneti ideje iz virtuelnog 3D okruženja u realni svet.
 
SolidWorks postoji u tri varijante: SolidWorks Standard, SolidWorks Professional i SolidWorks Premium. U ponudi su i sledeća Dassault Systemes rešenja na bazi SolidWorksa: SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks PDM, SolidWorks Plastics, SolidWorks Electrical, SolidWorks CAM kao i različita rešenja partnerskih kompanija.
 
SolidWorks je rešenje koje povećava produktivnost i inovativnost, a koriste ga milioni dizajnera u svetu.
 
 
 
 
 
Preview SOLIDWORKS 2018
SOLIDWORKS Rose Tutorial - Part 4

Dokumenti